Chuyên mục: Y KHOA

Chứng chỉ điều dưỡng tại Trung tâm giáo dục hướng nghiệp Việt đào tạo ngắn hạn các chương trình y khoa, giúp học viên rút ngắn thời gian học tập lâu dài. Những học viên đăng kí chương trình học lấy chứng chỉ điều dưỡng tại đây sẽ có cơ hội thực học thực nghiệp, nâng cao các kĩ năng về chuyên ngành điều dưỡng.