đào tạo chứng chỉ tin học

Trong thời đại ngày nay, Tin Học Văn Phòng đã đang và sẽ là một phần không thể thiếu để phục vụ con người trong học tập, công việc và cuộc sống. Các lớp Tin học Văn phòng (cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Nâng cao), Chứng chỉ THVP chuẩn Quốc tế MOS, các lớp chuyên đề ứng dụng  tại Trung tâm được bảo chứng cao về sự uy tín và chất lượng. Thi chứng chỉ tin học, làm chứng chỉ tin học, tin học văn phòng, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3 …