CÔNG VĂN CHIÊU SINH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CÔNG VĂN CHIÊU SINH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

-Chiêu sinh khai giảng lớp mới đầu năm 2021-

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp năm 2021 của Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính;

Theo công văn số 386/CBQL ngày 19/03/2021 của Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch đồng ý phối hợp tuyển sinh các lớp bồi dưỡng;

Nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị. Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính phối hợp giáo dục đào tạo với Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính năm 2021 như sau:

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *