ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

Điều kiện để trở thành hiệu trưởng trường mầm non là có bằng trung cấp sư phạm mầm non; có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

Điều kiện để trở thành Hiệu trưởng đối với trường mầm non:

ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON:

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường mầm non; nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non,
  • Có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc; người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng; có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định.

Đã hoàn thànhChương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non“; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

Điều kiện để trở thành Hiệu trưởng đối với trường mầm non
Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non. Có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ;

đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

e) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

f) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

g) Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

Xem thêm: Công việc của hiệu trưởng trường mầm non.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

ĐỐI VỚI HIỆU PHÓ TRƯỜNG MẦM NON:

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Có bằng trung cấp sư phạm mầm non,
  • Có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

– Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

Căn cứ pháp lý: Điều 16, 17 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT  ngày 13/02/2014 hợp nhất Quyết định về Điều lệ Trường mầm non.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trường, nhà trẻ khi được hiệu trưởng ủy quyền;

c) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Chúc bạn thành công!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN CẤP QUỐC GIA

“THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN – ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ – CẤP CHỨNG CHỈ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC”

  • 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.
  • SĐT: 02862 869 333 – 0936 201 222 – 0916 004 078
  • Email: hocvalam24h@gmail.com
  • Website: Chungchi.edu.vn

2 thoughts on “ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

  1. Pingback: DANH SÁCH CÔNG VIỆC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

  2. Pingback: Chứng chỉ hiệu trưởng mầm non tại Tphcm | Tuyển sinh & Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *