GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung tâm giáo dục Hướng nghiệp Việt đang nỗ lực để hình thành là một địa chỉ đáng tin cậy trong công cuộc đào tạo, cung cấp các văn bằng – chứng chỉ uy tín, mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo và học tập suốt đời. Dựa trên triết lý giáo dục đó, Hướng nghiệp Việt luôn đề cao các giá trị:

  • Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm
  • Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động
  • Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong học tập và công việc
  • Sự liên thông, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển
  • Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý
  • Gắn kết và phục vụ cộng đồng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *