Chuyên mục: chứng chỉ sư phạm tphcm

Chứng chỉ sư phạm tphcm tuyển sinh và đào tạo ngắn hạn. Hiệu quả cao, thời gian học linh hoạt học viên sắp xếp thứ 7 chủ nhật hàng tuần. Có lớp học ban đêm các ngày trong tuần ngoài giờ hành chính. Trung tâm đào tạo hướng nghiệp việt : Tuyển sinh và đào tạo chứng chỉ ngắn hạn cấp quốc gia. Khóa học phù hợp với người vừa đi học vừa đi làm nâng cao trình độ, bằng cấp uy tín.